Im bliżej człowiek jest Boga, im bardziej Mu ufa, tym bardziej jest człowiekiem pokoju. Tym bardziej ma w sobie taki wewnętrzny pokój, pokój serca. I może to być zwykły szary człowiek, ale kiedy się z nim stykamy, to czujemy, że jest to człowiek niezwykły.Jest jeszcze jedno ważne zdanie w dzisiejszej Ewangelii, a może raczej przypomnienie „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę…” Chrystus nam przypomina, co jest autentycznym sprawdzianem naszej miłości do Niego. Nie długość naszych modlitw, nie częstotliwość naszego chodzenia do kościoła czy liczba świętych obrazów na ścianach naszego domu.„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”.Sprawa jest bardzo prosta. Miłuję Jezusa wtedy, gdy staram się zachowywać Jego naukę, żyć według Jego Ewangelii. W przeciwnym przypadku tylko udaję, że Go miłuję.