W Talmudzie są zapisane takie słowa: „kto ratuje jednego człowieka, ten ratuje cały świat”. Sprzęt rehabilitacyjny to w większości przypadków ostatnia deska ratunku dla dzieci, które trafiają do naszego Ośrodka Rehabilitacji.Dzięki różnym firmom i indywidualnym darczyńcom został zakupiony sprzęt w kwocie 7 500 zł. Są to pomoce do terapii zajęciowej, podwieszki do integracji sensorycznej, zabawki edukacyjne i logopedyczne, kształtki rehabilitacyjne, dodatkowe aparaty „Therapy Master”, platforma podwieszana i inne.Fundusze na zakup sprzętu, w kwocie 4 450 zł, zostały zebrane z ofiar i loterii fantowej, którą parafia Franciszkanów zorganizowała 13 czerwca br. w trakcie 4 Franciszkańskiego Pikniku Rodzinnego.