Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, doświadczamy pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była osoba, którą żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas nauczyła, co zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się częścią naszej własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się jakiś nowy etap. Zmartwychwstały Pan tuż przed definitywnym powrotem do Ojca daje uczniom ostatnie wskazówki. Czy Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa oznacza więc koniec Jego starań i trosk o ziemię i ludzi? Co dla nas oznacza Wniebowstąpienie Boga w osobie Jezusa Chrystusa? Najważniejszym nakazem pozostawionym przez wstępującego do nieba Jezusa było głoszenie Ewangelii na cały świat. To nakaz oznajmiający nam jednocześnie, że śmierć, później Zmartwychwstanie, a w rezultacie Zbawienie dotyczy nie tylko nas lecz także tych, którzy, mimo iż nie znają zasad wiary, są predestynowani do uwierzenia, usprawiedliwienia i Zbawienia.