Rok 2009 mamy już za nami. W duszpasterstwie był to rok upływający pod hasłem: „Otoczmy troską życie”. Moi Drodzy, mimo że ten rok rzeczywiście się zakończył to jednak zadanie i obowiązek bycia uczniem Chrystusa pozostaje nadal. Ciągle musimy się troszczyć o nasze życie, aby upływało ono w zgodzie z naszym sumieniem. Każdy z nas jako wierzący przyjmuje na siebie obowiązek życia zgodnie z nauką Chrystusa i chrześcijańską hierarchią wartości. Troskę o życie wieczne, o osobiste zbawienie uczeń Chrystusa realizuje wówczas, gdy wdraża naukę Chrystusa Pana w swoje życie każdego dnia.