Dokument ten składa się z trzech części zatytułowanych: "Verbum Dei" (Słowo Boże), "Verbum in Ecclesia" (Słowo w Kościele) i "Verbum mundo" (Słowo dla świata) oraz z wprowadzenia i zakończenia. Ojciec Święty w 124 punktach (numerach) nawiązuje do propozycji ojców synodalnych, dając zarazem wytyczne do „odkrywania na nowo w życiu Kościoła słowa Bożego, będącego źródłem nieustannej odnowy” i wyrażając życzenie, by „stawało się ono coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej”.Papież-teolog wiele miejsca poświęca refleksji nad Słowem Bożym, a mówiąc o zarysowanej na kartach Pisma Świętego głębokiej jedności stworzenia, nowego stworzenia i całych dziejów zbawienia w Chrystusie cytuje Galileusza, który porównywał „kosmos” do „księgi”. Bóg uczynił każdego człowieka zdolnym do słuchania Słowa Bożego i odpowiadania na nie, dlatego duszpasterstwo Kościoła powinno należycie ukazywać, że Bóg wsłuchuje się w potrzeby człowieka i jego wołanie – podkreślił Benedykt XVI. Zaznaczył, iż ważne jest, aby wierni potrafili rozpoznawać korzeń grzechu w niesłuchaniu Słowa Pańskiego i przyjmować w Jezusie, Słowie Bożym, przebaczenie, otwierające nas na zbawienie.