"Franciszek z Asyżu był wielkim świętym i człowiekiem radosnym" – powiedział Benedykt XVI w środowej katechezie do ok. 5 tys. pielgrzymów z całego świata, zgromadzonych w Auli Pawła VI. "W istocie – podkreślił Papież – między świętością i radością istnieje głęboka i nierozerwalna więź. Patrząc na Franciszka widzimy, że prawdziwą receptą na szczęście jest świętość i bliskość z Bogiem"