Najpiękniejsza polska kolęda, której słowa  dobrze nam są znane – Bóg się rodzi – oddają treść i tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego. Ewangelia mówi nam, że Bóg narodził się tak jak każdy człowiek, choć nastąpiło to w warunkach o wiele mniej komfortowych niż w przypadku większości z nas. Nawet w tamtych czasach narodziny dziecka z dala od domu, w grocie służącej za skromną stajenkę nie były czymś zwyczajnym. Syn Boży od pierwszych chwil po narodzeniu doświadczał trudów ludzkiego życia.Pan Jezus narodził się w rodzinie, która troskliwie się Nim opiekowała, zapewniła Mu wykształcenie i przygotowała Go do dojrzałego życia.Pod tym względem dzieciństwo i młodość Jezusa nie różniły się zasadniczo od życia.Mimo że Maryja i Józef uczestniczyli w szczególny sposób w wielkim planie zbawienia,żyli tak samo jak tysiące ubogich rodzin w Galilei.