Anna to imię pochodzenia hebrajskiego, znaczy tyle co "łaska" (channah – pełna wdzięku, łaskawości).Święta Anna jest o wiele bardziej znana w Kościele i popularna wśród wiernych od swojego małżonka, św. Joachima. Świadczy o tym liczba osób wyniesionych do chwały ołtarza, którym dała początek: 15 świętych i 6 błogosławionych. Imię Anny, jako matki Maryi, podają przekazane tradycją wspomniane przy św. Joachimie apokryfy.Wiadomości o św. Annie pochodzą wyłącznie z tradycji chrześcijańskiej. Na ich podstawie ustalono jedną wersję życia świętej. Według niej Anna pochodziła z Betlejem z rodziny kapłańskiej. Jej mężem został Joachim (jego imię znaczy: "przygotowanie Panu"). Zamieszkali w Jerozolimie w dzielnicy Bezetha. Długo nie posiadali dzieci. Dopiero w podeszłym wieku urodziła im się wymodlona córka.