W całej Polsce Caritas organizuje zbiórki rzeczowe oraz pieniężne na pomoc ofiarom tegorocznej powodzi. Potrzeby są ogromne. Znaczenie ma każdy wdowi grosz. Oni liczą na nas. Nie zawiedźmy ich. Dary rzeczowe takie jak: odzież, obuwie, środki czystości, woda mineralna, czy szczelnie pakowana żywność zbierane są przez diecezjalne Caritas. Ich adresy znajdują na stronach internetowych poszczególnych archidiecezji i diecezji.W naszej parafii zbiórka na ten cel  ma miejsce w dzisiejszą niedzielę tj.30 maja br. Zachęcamy więc naszych parafian do wsparcia tak bardzo humanitarnej akcji. Otwórzmy nasze serca na  potrzeby bliźnich – Bądźmy Świadkami Miłości.