Wierność to dar fundamentalny.Dzięki niej św. Józef mógł wypełnić Boże plany i własne zobowiązania. Bóg chciał,aby duchowy ojciec i stróż Zbawiciela świata był godny zaufania.By kierował się zawsze prawdą, miłością i wytrwałością.Kiedy Bóg przedstawił Józefowi we śnie jego powołanie, on uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański:wziął swoją małżonkę do siebie (Mt 1,24). Odpowiedź wspaniałomyślna, wyrażona nie słowem,ale czynem.To było najczystsze posłuszeństwo wiary (Rz 1,5).Przez to posłuszeństwo św. Józef stał się powiernikiem tajemnicy samego Boga (Jan Paweł II).Józef zrozumiał, że Najwyższy przekazał mu służbę duchowego ojcostwa wobec Mesjasza.