Wspólnoty franciszkańskie obchodzą dziś Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego.Wśród prawie pół tysiąca świętych i błogosławionych franciszkańskich (od XIII wieku) znajdują się biskupi, kapłani i bracia zakonni, siostry zakonne i ludzie świeccy na różnych stanowiskach i z różnych warstw społecznych, od królów i władców (na przykład św. Ludwik IX, król Francji, patron III Zakonu czy św. Kinga, żona księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, która po jego śmierci wstąpiła do klarysek) aż do ubogich i wyrobników jak choćby bł. Aniela Salawa, służąca, tercjarka franciszkańska.W wielkim gronie świętych i błogosławionych są ludzie nauki, jak choćby św. Bonawetura, jeden z największych filozofów średniowiecza, czy bł. Jan Duns Szkot. Są męczennicy, jak św. Maksymilian Maria Kolbe, oraz wielcy mistycy i charyzmatycy.