PONIEDZIAŁEK – 17 październik 2011 r.
    
6.30–1.O dar nieba dla + Józefa Sieradzkiego w 18 rocznicę urodzin
           2.W pewnej intencji
8.00–O dar nieba dla + Katarzyny i Józefa Hajduk – greg. 17/30       
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Zofii Bosak w 7 rocznicę śmierci, Stanisława i zmarłych
           z rodziny
18.30–1.Za + Zofię i Bronisława – greg. 17/30       
             2.Za + Marię Barańską – greg. 17/30       
             3.O nawrócenie syna i potrzebne dla niego łaski
             4.Za + Janinę oraz o błogosławieństwo Boże i dla Aldony z okazji jej urodzin

WTOREK – 18 październik 2011 r.
    
6.30–O dar nieba dla + zmarłych z rodziny
8.00–O dar nieba dla + Katarzyny i Józefa Hajduk – greg. 18/30       
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + męża Mariana Dudzika
           2.O dar nieba dla + Elżbiety Oleszczuk
18.30–1.Za + Zofię i Bronisława – greg. 18/30       
             2.Za + Marię Barańską – greg. 18/30       
             3.Za + Władysława Gurgul w 10 rocznicę śmierci

ŚRODA – 19 październik 2011 r.

6.30  – O powrót do zdrowia dla Elżbiety Pacyna            
8.00–1.Za + Stanisława Fuksa
           2.Za + Katarzynę i Józefa Hajduk – greg. 19/30       
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.Za + Zofię i Bronisława – greg. 19/30       
            2.Za + Marię Barańską – greg. 19/30       
            3.Za + Eugenię Podolską w 14 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 20 październik 2011 r.

6.30–1.Intencja dziękczynna za wszystkie otrzymane przez Irenę łaski
           2.O dar nieba dla + Stanisława Kluski
8.00–O łaskę nieba dla + Katarzyny i Józefa Hajduk – greg. 20/30                
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Ireny Rudy z okazji imienin
18.30–1.Za + Zofię i Bronisława – greg. 20/30       
              2.Za + Marię Barańską – greg. 20/30     
              3.O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Andrzeja Konopki oraz o łaskę
                 nieba dla + Anny Konopka w 7 rocznicę śmierci
            
PIĄTEK – 21 październik 2011 r.
 
6.30  –  Dantis
8.00–1.O łaskę nieba dla + Katarzyny i Józefa Hajduk – greg. 21/30       
           2.Za + Urszulę Harajda
9.00–O wieczne szczęście dla + Janiny i Józefa
18.30–1.Za + Zofię i Bronisława – greg. 21/30       
             2.Za + Marię Barańską – greg. 21/30      
             3.O łaskę nieba dla +  Janusza w 3 rocznicę śmierci
     
SOBOTA – 22 październik 2011 r.

6.30–1.O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla dzieci
           2.Za + Helenę, Stefana, Jana, Marię i Mieczysława Próchnickiego
               w 13 rocznicę śmierci
8.00–O dar nieba dla + Katarzyny i Józefa Hajduk – greg. 22/30       
9.00–Za + dusze w czyśćcu cierpiące
18.30–1.Za + Zofię i Bronisława – greg. 22/30       
             2.Za + Marię Barańską – greg. 22/30       
             3.O dar nieba dla + Stefanii Królickiej z okazji jej imienin           

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 październik 2011 r.

6.45–Za + Elżbietę
8.00–1.O dar nieba dla + Marii i Mariana
           2.Za + Marię Barańską – greg. 23/30       
9.15–Za + Ireneusza w 12 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
10.30–O dar nieba dla + Stefanii w 1 rocznice śmierci
12.00–O dar nieba dla + Katarzyny i Józefa Hajduk – greg. 23/30       
15.00–Intencja FZŚ
19.00–O wieczne szczęście dla + Zofii i Bronisława – greg. 23/30