PONIEDZIAŁEK – 2 maj 2011 r.                                                    
    
6.30–1.O dar nieba dla + rodziców: Jana i Heleny
           2.O dar nieba dla + Czesława Fal
8.00–1.O życie wieczne dla + Franciszka Rogoś w 4 rocznicę śmierci
           2.O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż w 1 rocznicę śmierci – intencja od       
               dzieci – greg. 2/30
9.00–O życie wieczne dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 1/30
18.30–1.O pomyślne zdanie matury i dobry wybór drogi życiowej dla Adama
             2.O dar nieba dla + Stanisława Sabat – greg. 2/30

WTOREK – 3 maj 2011 r. – NMP Królowej Polski
    
6.45–O dar nieba dla + Kazimierza w 8 rocznicę śmierci
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – int. od dzieci – greg. 3/30
9.15–O miłosierdzie Boże dla + Michała Kozłowskiego w 8 rocznicę śmierci
           oraz za zmarłych z jego rodziny
10.30–O życie wieczne dla + rodziców: Zofii i Władysława Lubienieckich
             oraz brata Tadeusza
12.00–O zdrowie i potrzebne w życiu łaski dla Moniki w 6 rocznicę urodzin
15.00–O dar nieba dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 2/30
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 3/30

ŚRODA – 4 maj 2011 r. – pierwsza środa maja
    
6.30–1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych
              z FZŚ
           2.Za + Marka i Przemysława Uruskich
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 4/30
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.O potrzebne w życiu małżeńskim łaski dla Agnieszki i …
                 w 20 rocznicę sakramentu małżeństwa
             2.O radość nieba dla + Stanisława Wojtowicza w 35 rocznicę śmierci
             3.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 3/30
             4.O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 4/30

CZWARTEK – 5 maj 2011 r.

6.30–Za Parafian
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 5/30
9.00–1.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 4/30
           2.Za + Beatę
18.30–1.Za + Tatę Władysława w 3 rocznicę śmierci
             2.O życie wieczne dla + Stanisława Królickiego
             3.O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Sabat – greg. 5/30

PIĄTEK – 6 maj 2011 r. – pierwszy piątek maja

6.30–Za + Zofię i Stanisława z okazji rocznicy ich śmierci
8.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 6/30
9.00–O zdrowie i potrzebne łaski dla Przyjaciół z Zabłociec, Strachociny
           oraz z ulic Kochanowskigo i Joselewicza w Sanoku
17.00–O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 5/30
18.30–1.Intencja dziękczynna za łaski otrzymane przez rodzinę z prośbą
                o dalsze błogosławieństwo i opiekę
             2.O życie wieczne dla + Danuty i Piotra Kokockich
             3.O miłosierdzie Boże dla + Stanisława Sabat – greg. 6/30

SOBOTA – 7 maj  2011 r. – Odpust MB Pocieszenia

6.30–O szczęście wieczne dla + Stanisława Borczyka
8.00–1.O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 7/30
           2.O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – intencja od dzieci – greg. 7/30
9.00–1.Intencja MI
           2.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 6/30
10.00–O miłosierdzie Boże dla + rodziców: Bronisławy i Stanisława
17.00–O zdrowie dla Marzeny – Katarzyny i wszelkie potrzebne dla niej łaski
18.00–1.Za Parafian
             2.O życie wieczne dla + Mieczysława Burkota w 17 rocznicę śmierci
             
III NIEDZIELA WIEKLANOCNA – 8 maj 2011 r.  

6.45–O dar nieba dla + Marii i Michała oraz ich rodziców
8.00–1.O dar nieba dla + Zofii, Włodzimierza, Anieli i Franciszka
           2.O życie wieczne dla + Krystyny Alicji Czyż – int. od dzieci – greg. 8/30
9.15–O wieczne szczęście dla + Stanisława Jurewicza
10.30–O życie wieczne dla + Franciszki i Stanisława
12.00–1.Za Parafian
             2.O miłosierdzie Boże dla + Alicji Rossakiewicz – greg. 7/30
15.00–O dar nieba dla + Macieja Błażejowskiego w 2 rocznicę śmierci
19.00–O życie wieczne dla + Stanisława Sabat – greg. 8/30