PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
– 25 kwiecień 2011 r.                                                    
    
6.45–O dar nieba dla + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 24/30
8.00–O dar nieba dla + Aleksandra Haduch
9.15–O życie wieczne dla + Stanisława i Konstantego
10.30–O życie wieczne dla + Mieczysława Kurek – greg. 24/30
12.00–W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego
15.00–Za + Mieczysława, Stanisława, Marię, Jerzego oraz Józefa
19.00–O dar nieba dla + Stanisława i zmarłych z rodziny

WTOREK – 26 kwiecień 2011 r.
    
6.30–Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 25/30             
8.00–O miłosierdzie Boże dla bliskich zmarłych         
9.00–Za + Lesława Moryl w 1 rocznicę śmierci
18.30–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz dar macierzyństwa dla Oksany
             2.Za + Jolantę Ratułowską
             3.O łaskę nieba dla + Mieczysława Kurek – greg. 25/30
             4.O dar nieba dla + Marii i Aleksandra Gembalik oraz Zofii, Adama
                 i Leopolda Ćwiąkała

ŚRODA – 27 kwiecień 2011 r.
    
6.30–Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 26/30
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Marcina Markowskiego
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.30–1.Intencja dziękczynna w 3 rocznicę urodzin Karola oraz 1 rocznicę urodzin
                 Kornela z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla nich i ich rodziców :
                 Moniki i Konrada w 7 rocznicę ich ślubu
              2.Intencja dziękczynna za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o zdrowie
                  i dalsze Boże błogosławieństwo dla Wandy i Bolesława w 26 rocznicę ślubu
              3.O miłosierdzie Boże dla + Mieczysława Kurek – greg. 26/30
              4.O życie wieczne dla + Zdzisławy Biskup w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 28 kwiecień 2011 r.

6.30–1.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 27/30
           2.Za + Andrzeja Lorenc w 1rocznicę śmierci
8.00–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
           i dalsze Boże błogosławieństwo dla Pawła w 42 rocznicę urodzin
9.00–Za + Janinę Węgrzyn
18.30–1.Prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Maliny i Dominiki
             2.O życie wieczne dla + Wojciecha
             3.O miłosierdzie Boże dla + Mieczysława Kurek – greg. 27/30

PIĄTEK – 29 kwiecień 2011 r.

6.30–1.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 28/30
           2.Dantis
8.00–Za + Marcina Skórkę
9.00–Za + Genowefę i Stanisława Chanes
18.30–1.Prośba o błogosławieństwo Boże za wstawiennictwem św. Katarzyny
                 ze Sieny dla Sióstr 10 Róży i ich rodzin
             2.O życie wieczne dla + rodziców: Bronisławy i Kazimierza Bocheńskich
                 i zmarłych z ich rodzin
             3.O miłosierdzie Boże dla + Mieczysława Kurek – greg. 28/30

SOBOTA – 30 kwiecień  2011 r.

6.30–1.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 29/30
           2.O życie wieczne dla + Moniki
8.00–Za + Stanisława Borczyk – intencja od rodziny  Zająców
9.00–Intencja dziękczynna za otrzymane w łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże         
          błogosławieństwo dla Janiny i Stanisława Słowików w 50 rocznicę ślubu
18.30–1.O pomyślne ukończenie studiów dla Moniki i Pawła oraz potrzebne im łaski
             2.O życie wieczne dla + Leokadii w 2 rocznicę śmierci
             3.O miłosierdzie Boże dla + Mieczysława Kurek – greg. 29/30

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 1 maj 2011 r.  

6.45–O dar nieba dla + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 30/30
8.00–O dar nieba dla + Stanisława Sabat – greg. 1/30
9.15–Za + Stanisława Skórskiego oraz + Jana i Ryszarda
10.30–O życie wieczne dla + Krystyny i Henryka Bogusz
12.00–Za Parafian
15.00–O dar nieba dla + Krystyny Alicji Czyż – int. od dzieci – greg. 1/30
19.00–O życie wieczne dla + Mieczysława Kurek – greg. 30/30