PONIEDZIAŁEK – 4 kwiecień 2011 r.   
                                                     
6.30–1.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 4/30
           2.Za + rodziców: Ludwikę i Michała
8.00–1.O życie wieczne dla + Marię Michowicz w 30 rocznicę śmierci
              oraz + Romana i Władysława
            2.W intencji + Grażyny Lisowskiej
9.00–O życie wieczne w Domu Bożym dla Beaty i Barbary
18.30–1.O łaskę nieba dla + Mieczysława Żebrackiego
             2.Za + Mieczysława Kurek – greg. 4/30
             3.O życie wieczne dla + Ireny Brejta oraz Walentego Sieroty

WTOREK – 5 kwiecień 2011 r.
    
6.30–1.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 5/30
           2. Dantis
8.00–O życie wieczne dla + Anny Turkowskiej – intencja od Sióstr z 10 Róży
9.00–O łaskę nieba dla + Adama
18.30–1.O życie wieczne dla + Rudolfa
             2.Za + Mieczysława Kurek – greg. 5/30
             3.O łaskę nieba dla + Józefa Futyma

ŚRODA – 6 kwiecień 2011 r.
    
6.30–1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych
              z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
            2.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 6/30
8.00–O szczęśliwe rozwiązanie oraz zdrowie dla matki Agnieszki i jej dziecka
9.00–W intencjach czcicieli MB Pocieszenia
18.00–1.O życie wieczne dla + Kazimiery Kowalczyk
             2.O miłosierdzie Boże dla + Mieczysława Kurek – greg. 6/30
             3.O łaskę nieba dla + Aleksandra Romana w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 7 kwiecień 2011 r.

6.30–1.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 7/30
           2.Za + Zbigniewa Osękowskiego oraz Józefę i Stanisława Gadomskich
8.00–Dantis
9.00–Intencja dziękczynna za szczęśliwie przeżyte 72 lata i otrzymane łaski
          z prośbą o pełnienie woli Bożej do końca swych lat
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże
                błogosławieństwo dla Marty i Zygmunta w 51 rocznicę ślubu                 
              2.O miłosierdzie Boże dla + Mieczysława Kurek – greg. 7/30
              3.O życie wieczne dla + Władysławy i Czesława oraz zmarłych z rodziny

PIĄTEK – 8 kwiecień 2011 r.

6.30–1.Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 8/30
           2.O zdrowie i łaski potrzebne dla wnuka i jego rodziców.
8.00–Dantis
9.00–O miłosierdzie Boże dla + Władysława Filipiaka w 8 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Mieczysława Kurek – greg. 8/30
             2.O życie wieczne dla + Mieczysława w rocznicę jego śmierci
             3.Za + Stanisława i Helenę Kądziołka

SOBOTA – 9 kwiecień  2011 r.

6.30–Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 9/30
8.00–Za + Stanisława Borczyk – intencja od rodziny Staniszów
9.00–1.O życie wieczne dla + Jana Myćka
           2.Za + Stanisława Kluskę
18.30–1.O życie wieczne dla + Wiktorii i Wojciecha Wroniaków
             2.Za + Jolantę Ratułowską
             3.Za + Mieczysława Kurek – greg. 9/30             

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 kwiecień 2011 r.

6.45–Za + ks. Józefa Kwiatkowskiego – greg. 10/30
8.00–O dar nieba dla + Roberta Basaraba
9.15–Prośba o życie wieczne dla + Jerzego Keck w 4 rocznicę śmierci
10.30–O życie wieczne dla + Mieczysława Kurek – greg. 10/30
12.00–1.Za Parafian
             2.W intencji Ojczyzny
15.00–O łaskę nieba dla + Piotra Pocałuń, Anieli i Katarzyny
19.00–O życie wieczne dla + Jolanty Ratułowskiej