"Asyż we Wrocławiu" pod tym hasłem odbędzie się 9 października, w Hali Stulecia (Hali Ludowej) we Wrocławiu, uczczenie 25. rocznicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój. Pierwszy Światowy Dzień Modlitwy o Pokój odbył się w Asyżu 27 października 1986 roku z inicjatywy bł. Jana Pawła II. Uroczystość jubileuszowa w 25 lat po tym wydarzeniu, która odbędzie się we Wrocławiu już cieszy się patronatem metropolity wrocławskiego abp. Mariana Gołębiewskiego, marszałka województwa dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca i prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz prowincjała Zakonu Braci Mniejszych z Wrocławia o. Wacława Stanisława Chomika OFM. Jubileuszowemu wydarzeniu towarzyszą konkursy, nawiązujące do pokojowego "ducha Asyżu". Odbyły się już finały m.in. Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu, przeznaczonego dla szkół gimnazjalnych (18 maja) oraz Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Literacki w Liceum Ogólnokształcącym nr 10, przewidziany dla szkół ponadgimnazjalnych (9 czerwca). Laureaci wyłonieni w konkursach zaprezentują się 9 października w Hali Stulecia, podczas gali finałowej, poprzedzającej spotkanie międzyreligijne, w czasie której zostaną wygłoszone orędzia pokojowe. W 25. rocznicę wydarzenia asyskiego wpisuje się również VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki "Pax et Bonum per Musicam", przewidziany u franciszkanów w kościele św. Antoniego Padewskiego i w Hali Stulecia w dniach od 8-12 października.