Już tradycyjnie przy okazji ważnych wydarzeń naszej parafii, a jest nim zbliżający się odpust parafialny, Caritas zorganizował kiermasz ciast oraz wyrobów kuchni franciszkańskiej. Parafianie po niedzielnych nabożeństwach mieli okazję w przyklasztornej świetlicy zakupić wspomniane domowe wypieki.  Jak co roku dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele parafialnego Caritas. Przypomnijmy, że dzięki pozyskanym środkom finansowym organizowana jest pomoc finansowa dla ludzi potrzebujących w naszej parafii w postaci zakupu leków, opału na zimę podstawowych środków do życia a także pomoc dla dzieci z ubogich rodzin. „To po prostu niesamowite, ile ludzie potrafią zrobić dobrego i jaką cudowną atmosferę potrafią stworzyć wokół tak ważnej sprawy, jaką jest wspólna troska o potrzebujących. Podziękowania należą się grupom parafialnym i osobom, które przekazały nam domowe wypieki. Dziękujemy również tym, którzy kupując ciasta i pierogi składali dodatkowe ofiary i stworzyli wspaniałą atmosferę kiermaszu” – powiedziała podsumowując przeprowadzony kiermasz ciast szefowa naszego Parafialnego Caritas. Jako Wasi duszpasterze także z całego serca dołączamy się do tych podziękowań kierując pod adresem wszystkich zaangażowanych w to dzieło szczególne słowa wdzięczności.