Niedziela, 2 października, rozpoczyna kolejny 67. już Tydzień Miłosierdzia. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem: „Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”. Tydzień Miłosierdzia jest szczególnym czasem głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia. W tym roku przypada w dniach 2-8.10.2011 i obchodzony będzie pod hasłem: "Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia". Tydzień Miłosierdzia ma bogatą – trwającą już ponad 60 lat – historię. Z inicjatywą obchodzenia tych Dni, a potem Tygodnia Miłosierdzia wystąpił ogólnopolski zjazd dyrektorów diecezjalnych Caritas w 1937 r. Tradycja została przerwana przez II wojnę światową, ale po jej zakończeniu, w 1945 r. wznowiono organizowanie Tygodnia Miłosierdzia na początku października, i nieprzerwanie – także w czasie gdy władze komunistyczne zlikwidowały kościelną Caritas (1950 r.) i zakazały działalności organizacjom charytatywnym – jest ona kultywowana. Tydzień Miłosierdzia przebiega zawsze na dwóch, ściśle ze sobą powiązanych płaszczyznach. Pierwsza obejmuje różne działania służące uwrażliwianiu na potrzebę niesienia pomocy.