Z radością pragniemy przekazać naszym parafianom informację, iż zgodnie z decyzją Ojca Świętego Bendykta XVI O. Zbigniew Kubit, który spełnia na dzień dzisiejszy funkcję gwardiana klasztoru w Sanoku mianowany został biskupem pomocniczym Archidiecezji Lwowskiej. Informacja ta znalazła się w poniedziałkowym biuletynie biura prasowego Watykanu. Oto pełna treść komunikatu: "Ojciec Święty mianował O. Zbigniewa Kubita – duchowego syna św. Franciszka z Asyżu biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej zgodnie z obowiązującym prawem Kościoła".Wyrażając radość ze wspomnianej nominacji życzymy O. biskupowi nominatowi obfitości łask Bożych oraz wstawiennictwa Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Sanockiej, której O. Gwardian jest gorliwym czcicielem.Niniejszym informujemy także, że w najbliższym czasie zapadnie decyzja związana z nominacją na wakujące stanowisko gwardiana sanockiego klasztoru i proboszcza parafii.