Nabożeństwo Słowa Bożego przy namiocie spotkania poprzedzonym zawiązaniem wspólnoty przy naszym kościele stacyjnym rozpoczęło Archidiecezjalne Spotkanie Młodych. Słowo wstępne do zebranej w naszej świątyni parafialnej młodzieży zawiązując wspólnotę skierował O. Gwardian Zbigniew Kubit witając przy okazji młodzież, którą gościmy na terenie naszego Kościoła Stacyjnego. Liturgii Słowa przy Namiocie Spotkania przewodniczył kanclerz Przemyskiej Kurii Metropolitalnej Ks.prałat Bartosz Rajnowski.Celem celebracji jest ukazanie roli modlitwy w budowaniu komunii z Bogiem i rodzącej się z niej wspólnoty międzyludzkiej. Do „namiotu” wchodzi się na rozmowę z Bogiem, z namiotu wychodzi się przemienionym przez Boga.W homilii, którą wygłosił do zgromadzonej młodzieży ks.prałat podkreślił wyjątkową potrzebę a nawet obowiązek poszukiwania przez młodzież we współczesnym świecie takiej komunii, wyjątkowej i niepowtarzalnej jedności z Bogiem Stwórcą i Ojcem. Gdy będziemy na drogach naszego życia poszukiwać Boga i będziemy współdziałać z Jego łaską promieniującą z mocy Sakramentów ale także ze Słowa Bożego zmieniać się będą wasze serca i serca innych ludzi, którym winniście dawać żywe świadectwo wiary, miłości i przywiązania do Boga.