25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jak co roku, Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia. Tegorocznemu marszowi patronują także franciszkanie.Inicjatywa Dnia Świętości Życia jest odpowiedzią na taką propozycję Jana Pawła II zawartą w encyklice "Evangelium Vitae". Stosowną uchwałę o ustanowieniu 25 marca Dniem Świętości Życia podjął w roku 1998 Episkopat Polski.Tradycją wpisującą się w warszawskie obchody tego dnia jest Marsz Świętości Życia pod hasłem "Światło dla Życia". Organizują go środowiska obrońców życia, organizacje społeczne i parafialne z obu warszawskich diecezji. Patronat honorowy nad marszem, który 25 marca przejdzie ulicami miasta objęli: metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz metropolita warszawsko-praski abp Henryk Hoser.Marszowi Świętości Życia patronują także franciszkanie: "Obecnie, z inicjatywy naszego zakonu trwa Rok Kolbiański. Jest on nie tylko okazją do tego, aby przypominać, że św. Maksymilian był obrońcą życia i godności człowieka.Święty Maksymilian Maria Kolbe jest żywym dowodem na to, jak wielkie znaczenie ma życie człowieka.