Z racji Chrztu Świętego i pozostałych Sakramentów jesteśmy predestynowani do realizowania nakazu Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." Naszym zadaniem jest zarówno głoszenie Ewangelii, jak i jej słuchanie. Jesteśmy więc przez Chrystusa powołani do zanoszenia bliźnim światła nadziei. Właśnie dzisiaj częściej musimy zabiegać o obecność wiary w życiu społecznym. Jakoś tak się stało, że jesteśmy coraz bardziej anonimowi, pochłonięci własnymi codziennymi obowiązkami. Pragniemy ciągle doświadczać Bożej miłości, dlatego też pamiętajmy, że jej owocem jest Eucharystia. Aby być świadkiem miłości i wiary, potrzeba odwagi. Nasze osobiste wzrastanie w wierze pomaga nam w realizacji Chrystusowego zadania. Istotnym elementem misji są konferencje dla poszczególnych grup i stanów oraz dla grupy specjalnej – zaangażowanych w życie parafialne. Dlaczego? Ano po to, by prawidłowo odczytywać Drogę Nowej Ewangelizacji, by działać zgodnie z Duchem Chrystusa, z tym, czego nas uczy przez całe nasze życie. By być dobrym, działać w miłości i pokoju. Ważne jest, by parafianie, którzy nie mają czasu i zdolności do zaangażowania się w życie parafii, nie czuli się odsunięci, by wiedzieli, że są kochani, potrzebni i włączeni do wspólnoty, jaką jest Parafia.