Minął radosny czas wakacji i rozpoczął się nowy rok szkolny. Czas wytężonej pracy i szkolnych obowiązków. W naszej Wspólnocie Parafialnej rozpoczęliśmy go Mszą świętą o godz. 8.00, której przewodniczył O. Gwardian Zbigniew Kubit. Mszę świętą wraz O. Gwardianem koncelebrowali O. Grzegorz Barcik oraz O. Łukasz Samiec, którzy na mocy decyzji ordynariusza naszej Krakowskiej Prowincji zakonnej O. Jarosława Zachariasza skierowani zostali do pracy w naszej parafii. Witając zgromadzonych na Mszy świętej obecnych pracowników oświaty – dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów, rodziców a także młodzież i dzieci O. Gwardian zwrócił uwagę na znaczenie tego wyjątkowego czasu formowania umysłów i serc a także ducha. To jest czas dany nam przez Boga. Nie można go zmarnować. Liczy się wasze czynne zaangażowanie, a z nim powiązane są zajęcia w szkole. Sprzyja temu rozpoczynający się rok szkolny, który zaprasza do podjęcia solidnej pracy w szkole, bez której nie zrealizujecie swoich życiowych planów – mówił O. Gwardian.