Minionej niedzieli obchodziliśmy 84 Światowy Dzień Misyjny a wraz z nim rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny. Niedziela Misyjna oraz Tydzień Misyjny zachęca wszystkich do zaangażowania w ewangelizację, a możliwość wsparcia 24 października działalności misyjnej nie była jedną z wielu zbiórek na misje. – Jest to zbiórka papieska, czyli dla misji, które pozostają pod opieką papieża, a jest to ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych – wyjaśnia ks. Bogdan Michalski z Papieskich Dzieł Misyjnych. "Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią (…) okazję do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego" – pisze w tegorocznym orędziu Ojciec Święty Benedykt XVI. Do obchodów Niedzieli Misyjnej,zachęca wspólnoty diecezjalne i parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy kościelne i cały lud Boży. 84. Światowy Dzień Misyjny obchodzony jest pod hasłem "Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji". Papież zwraca uwagę, że dziś,"w społeczeństwie wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz bardziej niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą zdobyć umiejętność dawania znaków nadziei i stawania się braćmi wszystkich.