Dokładnie 19 października przypada 27 rocznica porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki przez służby specjalne PRL.Męczeństwo ks. Jerzego ukazało, że miłość jest mocniejsza niż nienawiść i wyznaczyło, jak napisał Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor (93), granicę między dobrem i złem.Przyczyniło się też istotnie do przełomu, jaki miał miejsce kilka lat później w naszej Ojczyźnie i we wschodniej części Europy. Prośby o beatyfikację ks. Popiełuszki zaczęły napływać do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej zaraz po zamordowaniu Popiełuszki. Wierni z całego świata pisali listy w tej sprawie i dziękowali w nich za doznane cuda i łaski. W rok po jego śmierci do tegoż Sekretariatu napłynęło z 17 krajów 13 940 imiennych próśb o jego beatyfikację.Beatyfikacja ks.Jerzego Popiełuszki w Roku Kapłańskim była czytelnym znakiem dla Kościoła nie tylko w Polsce.