PONIEDZIAŁEK 2 lipiec 2012 r.
                                                  
6.30–Za + Leokadię Wosachło w 100 r. urodzin
9.00–Za + Józefę Dudek
18.30–1.Za + Kazimierę, Karola, Stanisława, Danutę z rodziny Biega
              oraz + Józefa i Kazimierę z rodziny Nosek
           2.Za + Czesławę Bąk –  greg. 2/30      
           3.Za + Zygmunta

WTOREK – 3 lipiec 2012 r.

6.30–W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00–O zdrowie, błogosławieństwo Boże w pracy oraz opiekę MBP dla rodziny
18.30–1.Za + Czesławę Bąk –  greg. 3/30      
           2.O miłosierdzie Boże dla + Franciszka i Marianny
           3.W intencji Justyny Drwięga w 18 r. urodzin oraz Marty w 8 r. urodzin
            
ŚRODA – 4 lipiec 2012 r. ¬– I środa miesiąca 

6.30–1.Za + Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu
            oraz zmarłych członków FZŚ   
         2.Za + rodziców: Janinę, Wawrzyńca oraz Stefanię i Bolesława, a także + braci
            + Henryka i + Janusza
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + Czesławę Bąk –  greg. 4/30     
           2.Za + Zofię Sługę
            
CZWARTEK – 5 lipiec 2012 r.

6.30–Za parafian
9.00–Za + Józefa Cybulskiego od rodziny z Rokietnicy
9.00–Za + Stanisława Jakubowskiego intencja od rodziny Glazer
18.30–1.Za + Czesławę Bąk –  greg. 5/30     
           2.Za + Jana i Bronisławę

PIĄTEK –6 lipiec 2012 r. – I piątek miesiąca – spowiedź
 
6.30–Za + Władysława
9.00–Za + Wiesława Szmit w 20r. śmierci – intencja od żony i dzieci
9.00–O zdrowie i potrzebne łaski oraz Bożą opiekę dla Władysława i Danieli
18.30–1.Za + Czesławę Bąk –  greg. 6/30     
           2.O łaskę nawrócenia oraz błogosławieństwo Boże dla rodziny
            
SOBOTA –7 lipiec 2012 r.

6.30–1.Za + Marię Kordasińską                          
         2.Za + z rodzin Luśniów, Romanów, Brzostowiczów, Marcinkiewiczów
9.00–Intencja Rycerstwa Niepokalanej
18.30–1.Intencja dziękczynna za opiekę nad rodziną z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
           2.Za + Czesławę Bąk –  greg. 7/30     

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA –8 lipiec 2012 r.

6.45–O miłosierdzie Boże dla + Mariana
8.00–Za + Czesławę Bąk –  greg. 8/30     
9.15–Intencja dziękczynna za 25 lat życia zakonnego z prośbą o ciągłe umacnianie powołania
         i potrzebne łaski dla s. Krystyny
10.30–O zdrowie dla rodziny
12.00–Za parafian
15.00–Za + Stanisława Węgrzynka w 30 r. śmierci
19.00–Za + Marię i Ireneusza Jagniuszczak