PONIEDZIAŁEK 11 czerwiec 2012 r.
                                                  
6.30–1.W intencji Szkoły Muzycznej oraz  potrzebne łaskę dla jej Pracowników
           2.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 11/30      
           3.O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 11/30
8.00–O miłosierdzie Boże dla + dusz w czyśćcu cierpiących
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  
          dla Dawida     
18.30–1.O łaskę nieba dla + Heleny Szymańskiej w 23 rocznicę śmierci
             2.O życie wieczne dla + Zofii i Mieczysława Baranowskich               

WTOREK – 12 czerwiec 2012 r.
    
6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 12/30      
           2.O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 5/30
8.00–W intencji Ojczyzny
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  
          dla Dawida
18.30–1.O wieczny odpoczynek dla + Stanisława Bodziony – int. od rodziny
                Dworników z Łyczanki
             2.O łaskę nieba dla + Stanisławy i Karola
             3.O życie wieczne dla + Salomei w 5 rocznice śmierci oraz + rodziców:
                 Mieczysławy i Eugeniusza

ŚRODA – 13 czerwiec 2012 r. – Uroczystość św. Antoniego

6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 13/30      
           2.O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 13/30
8.00–O wieczną radość dla + Antoniny Haduch w dniu imienin
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O potrzebne łaski i Bożą opiekę dla Lidii w 6 rocznicę urodzin
             2.O radość nieba dla + rodziców: Anny i Antoniego w dniu imienin taty
             3.O życie wieczne dla + Danuty i Piotra Kokockich

CZWARTEK – 14 czerwiec 2012 r.

6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 14/30     
           2.O wieczny odpoczynek dla +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 14/30
8.00–O wieczny odpoczynek dla + Krzysztofa w 17 rocznicę śmierci i + Ireny
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę  
          dla Dawida
18.30–1.O łaskę nieba dla + Stanisława Bodziony – int. od brata Jana z rodziną
             2.O wieczny odpoczynek dla + Antoniego i Antoniego
             3.O życie wieczne dla + Albina i Cecylii, Edwarda oraz Elizy Sternik

PIĄTEK – 15 czerwiec 2012 r.
 
6.30–1.W intencji Szkoły Muzycznej oraz  potrzebne łaskę dla jej Pracowników
           2.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 15/30      
           3.O wieczny odpoczynek dla +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 15/
8.00–O zdrowie i opiekę MBP dla Heleny  
9.00–O wieczny odpoczynek dla +  Grażyny Mazurkiewicz
18.30–1.O łaskę nieba dla + Janiny Masłyk
             2.O miłosierdzie Boże dla + Jana Silarskiego w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA – 16 czerwiec 2012 r.

6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 16/30      
           2.O wieczny odpoczynek dla +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 16/30                                     
8.00–Dantis
9.00–O łaskę nieba dla + Stanisława Bodziony – int. od rodziny Pantołów z Mielca
18.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Marii Kiecana oraz Marii i Zygmunta Myćka
             2.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Justyny Drwięga w 18 rocznicę
                 urodzin oraz Martyny w 8 rocznicę urodzin – prosi babcia
             3.O wieczną radość dla + Jana, Kazimierza i Marii

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 czerwiec 2012 r.

6.45–O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 17/30      
8.00–O wieczny odpoczynek dla + Ryszarda Gaworeckiego- greg. 17/30
9.15–O miłosierdzie Boże dla + Józefa Kuźma oraz + rodziców i teściów
10.30–O potrzebne łaski dla Elżbiety, Macieja, Dominika, Roberta i Moniki
12.00–1.Intencja dziękczynna za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze
             błogosławieństwo i łaski dla Barbary i Jerzego Szałajko w 30 rocznicę ślubu
             oraz dla całej rodziny
             2.Za Parafian
15.00–O łaskę nieba dla + Mikołaja Filik w 12 rocznicę śmierci
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Stefanii, Anny oraz Franciszka Kielar z Gliwic –
             intencja od córki Marii z rodziną