PONIEDZIAŁEK 18 czerwiec 2012 r.
                                                  
6.30–1.W intencji Szkoły Muzycznej oraz  potrzebne łaskę dla jej Pracowników
           2.Za + Marię i Ludwika – greg. 18/30      
           3.Za +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 18/30
8.00–1.Za + Stanisława i Wiktorię
           2.O szczęśliwą operacje i powrót do zdrowia dla Janiny
9.00–Za + Michała Chocholskiego w 44 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + rodziców: Albinę i Józefa, w rocznicę śmierci ojca
             2.w intencji Panu Bogu wiadomej               

WTOREK – 19 czerwiec 2012 r.
    
6.30–1.Za + Marię i Ludwika – greg. 19/30      
           2.Za +   Ryszarda Gaworeckiego- greg. 19/30
8.00–Za + Józefę Dudek
9.00–O błogosławieństwo i opiekę  dla sióstr 3 Róży i ich rodzin
18.30–1.Za + Stanisława Bodziony – int. od chrześnicy Katarzyny
             2.Za + Józefa Cybulskiego
             3.Za + Władysławę
             4.Intencja dziękczynna uczniów klas 6b i 6c za lata nauki w Szkole
                 Podstawowej z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na dalsze lata życia i nauki

ŚRODA – 20 czerwiec 2012 r.

6.30–1.Za + Marię i Ludwika – greg. 20/30      
           2.Za + Ryszarda Gaworeckiego- greg. 20/30
8.00–Dantis
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Za dla + Stanisława Bodziony – intencja od chrześnicy  Teresy z mamą
             2.O zdrowie i Bożą opiekę dla Mariusza w 26 rocznicę urodzin i Andrzeja                       
                 w 51 rocznicę urodzin
             3.Za + Zbigniewa Dańczyszyna w rocznicę śmierci oraz + Zdzisława Stropka

CZWARTEK – 21 czerwiec 2012 r.

6.30–1.Za + Marię i Ludwika – greg. 21/30     
           2.Za + Ryszarda Gaworeckiego- greg. 21/30
8.00–Dantis
9.00–Prośba o błogosławieństwo Boże w pracy i opiekę  MBP dla rodziny
18.30–1.O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Adama i Elżbiety
                 z okazji urodzin
             2.Za + Mariana Roman w dniu imienin
             3.O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w pracy pedagogicznej i życiu   
                 rodzinnym dla Jolanty Leśniak – int. od klasy 6c kończącej Szkołę Podstawową

PIĄTEK – 22 czerwiec 2012 r.
 
6.30  – 1. Za + Marię i Ludwika – greg. 22/30      
              2. Za +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 22/30
8.00 –  Dantis  
9.00 –  Dantis
18.30 – 1. Za + Iwonę Kopacz w 5 rocznicę śmierci i + męża Andrzeja
               2. Za + Irenę Brejta w 4 rocznicę śmierci   
               3. Za +  Helenę Szymańską z okazji jej imienin
 
SOBOTA – 23 czerwiec 2012 r.

6.30–1.Za + Elżbietę
           2.Za + Marię i Ludwika – greg. 23/30                            
           3.Za +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 23/30                                    
8.00–Za + Ryszarda Kulman w 1 rocznicę śmierci
9.00–Za + Jana Wermajster z okazji imienin
18.30–1.Za + Jana Bolanowskiego z okazji imienin
             2.Za + Paulinę Paszkiewicz oraz Marię i Mariana Dąbrowskich
             3.Za + Władysławę Mazur w 4 rocznicę śmierci

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 czerwiec 2012 r.

6.45–Za + Ryszarda Gaworeckiego- greg. 24/30
8.00–Za + Marię i Ludwika – greg. 24/30      
9.15–Za + Janinę Mikołajewicz
10.30–Za + Andrzeja Maślany w 12 rocznicę śmierci
12.00–O błogosławieństwo i Boże łaski dla Anny i Marcina w 10 rocznicę ślubu             
15.00–Intencja FZŚ
19.00–Za + Jana Nowaka i zmarłych z rodziny