WIELKI PONIEDZIAŁEK 2 kwiecień 2012 r.
                                                  
6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 4    /30                       
          2.Za Parafian
8.00–O wieczną radość dla + Józefy Dudek   
9.00–Prośba o miłosierdzie Boże dla + Tekli i Wiktora Wolwowiczów
18.30–1.O wieczną radość dla + Marii Hydzik   
             2.O nawrócenie dla syna i potrzebne dla niego łaski
             3.O pomyślne wyniki leczenia i powrót do zdrowia dla Mateusza

WIELKI WTOREK – 3 kwiecień 2012 r.
    
6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 5/30                       
           2.O wieczny odpoczynek dla + Władysławy i Włodzimierza Makarewiczów
8.00–Prośba o miłosierdzie Boże dla + Jana i Katarzyny
9.00–1.O wieczną radość dla + Zdzisława Nowakowskiego w 2 rocznicę śmierci
              oraz Bronisława i Anieli Januszczak
           2.O łaskę nieba dla + Ireny i Romana
18.30–1.O życie wieczne dla + Grażyny Lisowskiej   
             2.O łaskę nieba dla + zmarłych z rodziny Żygadło

WIELKA ŚRODA – 4 kwiecień 2012 r.

6.30–1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych
              z FZŚ
           2.W intencji misji i misjonarzy- greg. 6/30                       
           3.O miłosierdzie Boże dla + rodziców Ludwiki i Michała w 14 rocznicę
               śmierci mamy
8.00–O wieczną radość dla + Jadwigi Cecuła
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Prośba o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rozwoju firmy
             2.Podziękowanie za otrzymane za wstawiennictwem MB Pocieszenia łaski
                z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę nad rodziną

WIELKI CZWARTEK – 5 kwiecień 2012 r.

18.00–Intencje własne kapłanów

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – 6 kwiecień 2012 r.
 

18.00–Liturgia Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA – 7 kwiecień 2012 r.

19.00–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 7/30                       
             2.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
                 i opiekę MB Pocieszenia dla ojców, brata i sióstr – intencja od 2 Róży
                 Niewiast
             3.O dar nieba dla + Mieczysławy  w rocznicę śmierci
             4.O obfite łaski od Chrystusa Zmartwychwstałego dla wspólnoty MI
             5.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
                 i opiekę nad rodziną
             6.O miłosierdzie Boże dla + Piotra Pocałuń, Anieli i Katarzyny
             7.O wieczną radość dla + Władysława Filipiaka w 9 rocznicę śmierci

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 8 kwiecień 2012 r.

6.00–1.W intencji składających ofiary na kwiaty do Bożego Grobu
           2.Intencja p. Michalczaków
8.00–1.Za Parafian
           2.O życie wieczne dla + Aleksandra Chorążak
9.15–O dar nieba dla + Tadeusza Zoszak w 20 rocznicę śmierci
10.30–O wieczną radość dla + Antoniny Haduch
12.00-W intencji misji i misjonarzy- greg. 8/30                       
15.00–O życie wieczne dla + Tadeusza Łazor, Anny i Michała
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Marii i Michała oraz + ich rodziców