PONIEDZIAŁEK 20 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 20/30)
9.00–1.Za Parafian
2.Za + Emilię Marecką
18.30–1.O zdrowie, potrzebne łaski oraz Boże błogosławieństwo Zofii Sokołowskiej
– msza św. zamówiona przez rodziców
2.Za + Bronisławę Zegar – msza św. zamówiona przez Zofię i Edwarda z rodziną
WTOREK – 21 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 21/30)
9.00–1.Podziękowanie św. Antoniemu za opiekę nad Anną Nowicką
2.W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30–1.Za + Jana Sternika w 1. rocz. śmierci
2.O błogosławieństwo Boże dla sióstr z IV Róży żywego różańca oraz ich rodzin
ŚRODA – 22 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 22/30)
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla Pani doktor Małgorzaty
oraz pewne ręcę podczas każdej operacji
2.Za + Ewę, Łukasza,Józefa i Ryszarda
CZWARTEK – 23 sierpień 2012 r.
6.30–1.Za + Elżbietę
2.O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 23/30)
9.00–Za + Romana Fil w 5. rocz. śmierci
18.30–1.Za + Grzegorza Chorążak – intencja zamówiona przez sąsiadów rodziców zmarłego
2.Za Mieczysława o zdrowie oraz aby Pan Bóg chronił go od wszelkiego zła
PIĄTEK – 24 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 24/30)
9.00–Za + Romana Fil w 5 rocz. śmierci
18.30–1.Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski
i dary Ducha świętego dla Moniki w 20. rocz. urodzin
2.Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę
Matki Bożej Pocieszenia dla Sióstr II róży i ich rodzin
                  
SOBOTA – 25 sierpień 2012 r.
6.30-O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 25/30)
9.00–Za + Romana Fil w 5. rocz. śmierci
18.30–1.Za + Janinę, Marię i Władysława
2.O zdrowie oraz Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Pocieszenia
dla uczestników nabożeństw majowych przy kapliczce prz ul. Podgórze
NIEDZIELA – 26 sierpień 2012 r. – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
6.45–Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę
Matki Bożej Pocieszenia na dalsze lata życia dla Karoliny w 23 rocz. urodzin
8.00–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 26/30)
9.15–O zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla Anny i Jana
10.30–O dar nieba dla + Andrzeja i Katarzyny
12.00–Za Parafian
15.00–Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00–O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Pocieszenia
dla modlących się przy kapliczce przy ul. Armii Krajowej
oraz dla wszystkich parafian