Obrońcy życia apelują, by 27 kwietnia – czyli w kolejną rocznicę uchwalonej w 1956 r. ustawy aborcyjnej – obchodzono Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka.Ustawa obowiązywała do 7 stycznia 1993 r., na jej mocy zabito ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci. Zdaniem sygnatariuszy apelu, śmierć nienarodzonych obciąża "wielkim grzechem sumienia ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy". Obrońcy życia zwracają uwagę, że obecnie w Polsce w całym społeczeństwie rośnie szacunek wobec życia poczętych dzieci, do czego przyczynił się także Jan Paweł II, uznawany za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przypominają, że jeszcze jako kard. Karol Wojtyła razem z kard. Stefanem Wyszyńskim wielokrotnie ostrzegał on przed tragicznymi konsekwencjami straszliwej "rzezi niewiniątek", która działa się w naszym kraju. "Bóg – Dawca życia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym.