PONIEDZIAŁEK 28 maj 2012 r.
                                                 
6.30–O nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne – greg. 28/30                      
8.00–O życie wieczne dla + Stanisława Bodziony – intencja od brata Bronisława
          z żoną i rodziną
9.00–O dar nieba dla + Jerzego – greg. 28/30                  
18.30–1.O łaskę nieba dla + Zdzisława Jarema w 2 rocznicę śmierci              
           2.O życie wieczne dla + Bogusława Semeniuka w 6 rocznicę śmierci        
           3.O miłosierdzie Boże dla + Mariana Kobylarskigo
           4.O wieczną radość dla + Jerzego Janik w 6 rocznicę śmierci

WTOREK – 29 maj 2012 r.
   
6.30–1.O nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne – greg. 29/30                      
         2.O łaskę nawrócenia dla proszącego
8.00–O dar nieba dla +Jana Jakima, Rudolfa i Pauliny, Janusza Fedak                          
          oraz + rodziców: Jana i Zofii
9.00–O dar nieba dla + Jerzego – greg. 29/30                      
18.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Rozalii Pasiniewicz
           2.O łaskę nieba dla + Henryki Grześków w 10 rocznicę śmierci
           3.O życie wieczne dla + Zdzisława Jarema 
           4.Za + Zofię, Marka, Franciszka i Michała           

ŚRODA – 30 maj 2012 r.

6.30–1.O nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne – greg. 30/30                      
         2.Prośba łaskę nieba dla + Stanisława Bodziony – intencja od siostry Jadwigi
             z rodziną
8.00–O wieczną radość dla + Grażyny Lisowskiej              
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + zmarłych z rodzin: Polityńskich i Kochańskich
           2.O wieczny odpoczynek dla + Jerzego – greg. 30/30                 
           3.O łaskę nieba dla + Anny Bartko i Józefy Bałor

CZWARTEK – 31 maj 2012 r.

6.30–O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
8.00–O łaskę nieba dla + Aliny Dobosz i Stanisława Dobosz w 4 rocznicę śmierci
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę 
         dla Dawida
18.30–1.O Boże prowadzenie w życiu dla Hani – z okazji jej urodzin
           2.Za + Stanisława Bodziony – int. od siostrzenicy Krystyny z rodziną
           3.O życie wieczne dla + Czesławy Daniło w 10 rocznicę jej śmierci
           4.O wieczną radość dla + Kazimierza Kucharskiego w 10 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 1 czerwiec 2012 r.
 
6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 1/30     
         2.O wieczny odpoczynek dla +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 1/30                                    
8.00–O łaskę nieba dla +  Łukasza Zadylaka i Janiny Grześ                      
9.00–Podziękowanie za obronę pracy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę 
         dla Dawida
17.00–O łaskę nieba dla +  rodziców: Ludwiki i Michała w 2 rocznicę śmierci taty
18.30–1.Intencja p. Michalczaków
           2.O zdrowie i Bożą opiekę dla Mateusza i Karoliny z okazji Dnia Dziecka
           3.O wieczną radość dla + Józefa Cybulskiego w 30 dni po śmierci

SOBOTA – 2 czerwiec 2012 r.

6.30–1.O łaskę nieba dla + Marii i Ludwika – greg. 2/30     
         2.O wieczny odpoczynek dla +  Ryszarda Gaworeckiego- greg. 2/30                                    
8.00–O łaskę nieba dla +  Zofii i Władysława Proćko
9.00–1.Intencja MI
          2.Prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę MBP dla Absolwentów
              i Profesorów Technikum Rachunkowości w Sanoku z okazji 55 rocznicy
              matury oraz o łaskę nieba dla tych którzy już od nas odeszli     
10.00–Intencja dziękczynna z okazji 55 rocznicy matury LO z prośbą o zdrowie,
           błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Absolwentów Gimnazjum
           im. Królowej Zofii     
18.30–1.Podziękowanie za otrzymane łaski  i opiekę nad rodziną z prośbą
              o dalsze błogosławieństwo Boże
           2.Prośba o łaskę nieba dla + Bogumiły Preisnar  w 1 rocznice jej śmierci

NIEDZIELA – 3 czerwiec 2012 r.UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

6.45–O łaskę nieba dla + Marii i
Ludwika – greg. 3/30     
8.00–O wieczny odpoczynek dla +   Władysławy i Włodzimierza Makarewiczów
9.15–O miłosierdzie Boże dla + Jerzego i Jana
10.30–O łaskę nieba dla + Stanisława w 13 rocznicę śmierci
12.00–Msza prymicyjna o. Pawła Subika
15.00–O łaskę nieba dla + Józefy i Jana Mikołajków, ich + rodziców i rodzeństwo
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Ryszarda Gaworeckiego- greg. 3/30