PONIEDZIAŁEK – 31 grudzień 2012 r.
6.30-1.O opiekę Bożą i opiekę MB Pocieszenia dla całej rodziny Chmiel
2.Za ++ z całej rodziny
8.00-Za ++ w czyśćcu cierpiących
9.00-O potrzebne łaski i opiekę MB Pocieszenia dla Janiny
17.00-1.Intencja dziękczynna za kończący się 2012 Rok Pański
2.Za + Adama Kucharskiego – 8 rocznica śmierci
3.Za ++ Marię i Jana Cyganik i za ++ z rodziny
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI Maryi – 1 styczeń 2013 r.
6.45-Za + Helenę Kucaba – greg. (1/30)
8.00-1.Za + Janinę Mikołajewicz – (greg.1/30)
2.Za+ Józefa Froń – 18 rocznica śmierci
9.15-Za ++ Zofię,Helenę i Stanisława Surmacz – greg.(1/30)
10.30-Za + Mieczysława
12.00-W intencji Parafian
15.00-zarezerwowana
19.00-Za + Elżbietę Mleczyńską – greg.(1/30)
ŚRODA – 2 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za ++ Ojców,Braci,Siostry,Rodziców,Krewnych,Dobrodziejów
2.Za + Helenę Kucaba – greg.(2/30)
3.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisława Surmacz – greg.(2/30)
4.Za + Elżbietę Mleczyńską – greg.(2/30)
8.00-Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(2/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00-Podziękowanie za dar życia i prośba o dary Ducha św.dla Zofii i Łukasza
CZWARTEK – 3 styczeń 2013
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – greg.(3/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisława Surmacz – greg.(3/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – greg.(3/30)
8.00-1.O dar zdrowia i opiekę MB Pocieszenia dla Adrianka
2.Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(3/30)
9.00-Za + Łukasza Zadylak
18.30-Za + Bronisława Pieluch – 13 rocznica śmierci
PIĄTEK – 4 styczeń 2013 r.- Pierwszy Piątek Miesiąca
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – greg.(4/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisława Surmacz – greg.(4/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – greg.(4/30)
8.00-Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(4/30)
9.00-Za ++ Kazimierza,Józefa i Józefę
17.00-Za + Stanisława Fineczko – 11 rocznica śmierci
18.30-Za + Gizelę Tabor i za + Stanisława Gagatko
SOBOTA – 5 styczeń 2013 r.
6.30-1.Za + Helenę Kucaba – greg.(5/30)
2.Za ++ Zofię,Helenę i Stanisława Surmacz – greg.(5/30)
3.Za + Elżbietę Mleczyńską – greg.(5/30)
8.00-1.Dziękczynna z prośbą o dar zdrowia,o bł.Boże i opiekę Matki Bożej
Pocieszenia dla Lesława – 55 rocznica urodzin
2. Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(5/30)
9.00-Dziękczynna za miniony Rok 2012 i o bł.Boże na 2013 Rok
18.30-Za + Eugeniusza – 11 rocznica śmierci i za + Jadwigę – 2 rocznica śmierci
NIEDZIELA – ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 6 styczeń 2013 r.
6.45-Za + Helenę Kucaba – greg.(6/30)
8.00-Za + Janinę Mikołajewicz – greg.(6/30)
9.15-Za + Stanisława Gagatko
10.30-Za ++ Zofię,Helenę i Stanisława Surmacz – greg.(6/30)
12.0-Dziękczynno – błagalna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Bogusławy i Leszka w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
15.00-Intencja Bractwa Różańca świętego
19.00-Za + Elżbietę Mleczyńską – greg.(6/30)