PONIEDZIAŁEK 6 sierpień 2012 r.Święto Przemienienia Pańskiego
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 6/30)
9.00–1.O zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy oraz opiekę
Matki Bożej Pocieszenia dla rodziny
2.Za + Wiktorię Sokalską w 4 r. śmierci oraz + Jana
i + z rodziny
18.30–Za + Bronisławę Zegar – intencja zamówiona przez siostrę Stefanię
z mężem, dzieci i ich rodziny
WTOREK – 7 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 7/30)
9.00–Za + Stanisława Belczyk w 48 r. śmierci
18.30–1.Za + Bronisławę Zegar – Intencja zamówiona prze V Różę Zywego Różańca
2.Intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Joanny i Wojciecha
w 4 r. ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny a szczególnie dla
nowo narodzonego syna Janka
ŚRODA – 8 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 8/30)
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Za + Paulinę Tokarską w 9 r. śmierci
2.Za + Władysława Kaczmarskiego – intencja zamówiona przez sąsiadów z bloku
nr. 10 przy Ul. Armii Krajowej
CZWARTEK – 9 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 9/30)
9.00–1.Za + Bronisławę Zegar – intencja zamówiona przez Stanisława i Kazimierę z rodziną
2.Za + Marie Radwańską w 26 r. śmierci
18.30–Za + Lesława Wojnarowskiego w 9 r. śmierci
PIĄTEK – 10 sierpień 2012 r.
6.30–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 10/30)
9.00–O potrzebne łaski dla syna Marka za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia
oraz św. Franciszka
18.30–W intencji ojczyzny
SOBOTA – 11 sierpień 2012 r.
6.30-O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 11/30)
9.00–O dar nieba dla + Melchiora w 20 r. śmierci oraz za + Zofię w 7 r. śmierci
18.30–1.Za + Bronisławę Zegar – intencja zamówiona prze Zofię i Edwarda Zegar wraz z rodziną
2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i piekę Matki Bożej Pocieszenia dla mamy i żony Elżbiety w 50 r. urodzin
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 sierpień 2012 r.
6.45–Za parafian
8.00–za + Władysława Kaczmarskiego – intencja zamówiona przez sąsiadów z bloku
nr. 10 przy Ul. Armii Krajowej
9.15–O potrzebne łaski do zbawienia dla Wandy (greg. 12/30)
10.30–O dar nieba dla + wiktorii Stabryła w 10 r. śmierci
12.00–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Lidii, Teresy i Józefa
15.00–Za + Marię z okazji imienin
19.00–Za + Władysławę i Franciszka Wojdyłów