PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 9 kwiecień 2012 r.
                                                  
6.45–W intencji misji i misjonarzy – greg. 9/30                                  
8.00–O życie wieczne dla + Jana Myćka, Eudokii i Władysława
9.15–O dar nieba dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 1/30                                  
10.30–O wieczną radość dla + Aleksandra Haduch
12.00–W intencji Dzieci przyjmujących sakrament Chrztu świętego                       
15.00–O życie wieczne dla + Małgorzaty Chuchla, Wiktorii, Marii, Antoniego
             i Wandy
19.00–O miłosierdzie Boże dla + Antoniego, Czesławy, Konstancji, Krystyny,
              Kazimierza oraz + rodziców Andrzeja i Anny, a także Anny Szymskiej,
              Juliana i Cecylii Bar

WTOREK – 10 kwiecień 2012 r.
    
6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 10/30                       
           2.O wieczny odpoczynek dla + Kazimiery
8.00–Podziękowanie za pomyślną operację i otrzymane łaski
9.00–O dar nieba dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 2/30               
18.30–1.W intencji Ojczyzny
             2.O łaskę nieba dla + Jerzego Keck w 5 rocznicę śmierci
             3.O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 1/30               

ŚRODA – 11 kwiecień 2012 r.

6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 11/30                       
           2.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Dariusza i Stefana z rodzinami
8.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 3/30               
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O łaskę nieba dla + Józefa Wańcowicza
             2.O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 2/30               
             3.O wieczny odpoczynek dla + Władysławy Sternik w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 12 kwiecień 2012 r.

6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 12/30                       
           2.O życie wieczne dla + rodziców: Kazimiery i Jana Gosztyłów
8.00–O wieczną radość dla + Pauliny Gaworeckiej – intencja od FZŚ               
9.00–1.Podziękowanie za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze
              błogosławieństwo dla Marii i Józefa Kowalczyków w 43 rocznicę ślubu
           2.O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 4/30               
18.30–1.O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 2/30               
             2.O łaskę nieba dla + Mieczysława i Barbary Lewickich

PIĄTEK – 13 kwiecień 2012 r.
 
6.30–1.W intencji misji i misjonarzy- greg. 13/30                       
           2.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla siostry Stanisławy
8.00–O wieczny odpoczynek dla + Stanisława i Heleny Kądziołka
9.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 5/30               
18.30–1.O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 4/30               
             2.O łaskę nieba dla + Rudolfa
             3.O wieczny odpoczynek dla + Stefanii Sołtys – Intencja od sąsiadów
                 z bloku 15 przy ul Armii Krajowej

SOBOTA – 14 kwiecień 2012 r.

6.30–W intencji misji i misjonarzy- greg. 14/30                    
8.00–1.Podziękowanie św. Antoniemu za otrzymaną pomoc z prośbą o dalszą
              opiekę
           2.O wieczny odpoczynek dla + Łukasza Zadylaka
9.00–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 6/30               
18.30-1.O łaskę nieba dla + Czesława Nowickiego w 6 rocznicę śmierci               
            2.O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 4/30               
            3.O wieczny odpoczynek dla + Ireny i Kazimierza Kobylarskich     

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 15 kwiecień 2012 r.

6.45–O życie wieczne dla + Marii Malinowskiej – greg. 15/30     
8.00–O wieczną radość dla + Mieczysława i Józefa
9.15–O wieczną radość dla + Stanisława Sokołowskiego – greg. 7/30  
10.30–O wieczną radość dla + Jana Popielarskiego
12.00–W intencji misji i misjonarzy- greg. 15/30                  &
nbsp;    
15.00–O Laskę nieba dla + Ryszarda w 25 rocznicę śmierci oraz Olgi i Stanisława
             Stanisz
19.00–O miłosierdzie Boże dla + zmarłych z rodzin Mindur i Silarskich