W sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego niepokój budzą wszystkie ataki na rodzinę – piszą biskupi w liście czytanym w niedzielę w polskich kościołach. Podkreślają, że na nowo pojawiają się próby podważania prawdy o rodzinie i wprowadzenia związków partnerskich. List biskupów zapowiada obchody XII Dnia Papieskiego, które odbędą się 14 października. Będzie on przebiegał po hasłem "Jan Paweł II – papież rodziny". Biskupi zwracają uwagę, że refleksja nad rodziną jest najważniejszą sprawą w kontekście przemian ekonomiczno-ideowych we współczesnym świecie, a dobro małżeństwa i rodziny wymaga nieustannej troski ze strony samych małżonków, Kościoła i państwa. "Tymczasem na nowo pojawiają się próby podważania prawdy o rodzinie i wprowadzenia +związków partnerskich+ w miejsce małżeństwa rozumianego jako jedność mężczyzny i kobiety" – podkreślają w liście.