Komentujący Ewangelię łączącą opowiadanie o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok razem z narracją o wskrzeszeniu córki Jaira podkreślali, że kobieta i ojciec dziecka byli zagrożeni przez rozpacz. Prośba ojca chorej dziewczynki może wprawdzie przypominać inne podobne przypadki z działalności Jezusa, kiedy bliscy zwracali się do Niego z błaganiami o pomoc dla najbliższych. Tym razem stan chorej jest bardzo ciężki, jak pokazuje to zarówno wyznanie ojca: „moja córeczka dogorywa”, jak i to, że ojciec nie przynosi chorej do Jezusa. Przyjęcie prośby wyraża się w tym, że idzie On z Jairem do jego domu. Podając w tym miejscu informację o tłumie podążającym z Jezusem i napierającym Go zewsząd, ewangelista płynnie przechodzi do przedstawienia następującego wydarzenia. Kobieta, które od dwunastu lat cierpi z powodu upływu krwi, niedomaga nie tylko w sensie fizycznym, ale znajduje się w stanie nieczystości, opisanym przez Księgę Kapłańską, to znaczy jest wyłączona z uczestnictwa w publicznym życiu religijnym (Kpł 15,25-27).