Maryję wielbimy i czcimy praktycznie przez cały rok, ale dla nas Ślązaków, najważniejszymi sanktuariami są Piekary – Matka sprawiedliwości Społecznej, u której tydzień temu było prawie 80000 kobiet, panien i dziewcząt – jak mówiły – dla nich to już tradycja rodzinna, oraz Jasna Góra – Najświętsza Maryja Panna Częstochowska, do której co roku zmierzają setki pielgrzymek, aby Ją nawiedzić, pokłonić się Panience i pomodlić się o wstawiennictwo w różnych życiowych sprawach. Te trudne sprawy, to powierzenie się opiece Matce Bożej, to nasza siła przeciw złu szerzącemu się na ziemskim świecie. To nasza obrona przed pokusami, przed naszą letniością w wierze, to posłuszeństwo Jej Synowi, a naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Przygotowane na dzień dzisiejszy czytania, pouczają nas jak korzystać z mądrości, która została stworzona zanim świat powstał, która nas prowadziła i prowadzi. Jak sama o sobie mówi w Księdze przysłów: „Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.” (Prz 8,30-35). Mądrości, którą wykazuje się Najświętsza Panna Maria.