Odpust Matki Bożej Pocieszenia Pani Ziemi Sanockiej to w naszej parafialnej wspólnocie szczególne wydarzenie. Zjednoczeni na modlitwie pragniemy dziękować Bogu za dar tak przemożnej wspomożycielki, która troszczy się o nas i pragnie prowadzić nas do Jezusa. Jako wspólnota parafialna pragniemy dziś podziękować Matce Bożej za łaski, które nam wyprasza poprzez udział w Eucharystii. W dniu dzisiejszym msze święte z kazaniem o godz. 9.00 oraz 18.00. Wieczornej odpustowej mszy świętej przewodniczyć będzie O. Dariusz Sowa z Kalwarii Pacławskiej, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej. Jak wielka jest hojność Boża, widzimy dobrze przyglądając się Najświętszej Pannie – to człowiek według Serca Bożego. Jak pisał Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, Maryja to „znak miłosierdzia świetlany” – Ona wskazuje na Miłosierdzie Pańskie. Z miłosierdzia Bóg wybrał Maryję Pannę, by zbliżyć się do ludzi, podobnie chce przychodzić przez nas do innych.