Niedziela 14 października  br. była dniem, w którym  uroczyście dziękowaliśmy Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa O. Witolda Kuźmy, który przed laty pracował w naszej parafii. Uroczysta msza święta dziękczynna rozpoczęła się o godz. 12.00, którą razem z ojcem Jubilatem koncelebrował oraz wygłosił Słowo Boże O. Józef Madura – wikariusz naszej parafii. Dostojnego Jubilata w imieniu Wspólnoty Parafialnej serdecznymi słowami przywitał O. Gwardian Zbigniew Kubit. Pan Bóg obdarzył Cię wieloma charyzmatami, którymi chętnie służysz innym. Przez 25 lat Twojego kapłaństwa Pan Bóg posługiwał i posługuje się Tobą na różne sposoby, by dotrzeć do konkretnych osób, dawał i daje przez Ciebie Swoje Słowo dla wspólnot, którym posługiwałeś i posługujesz jako kapłan Chrystusowy bo kapłaństwo to przede wszystkim służba Bogu i ludziom mówił O. Gwardian. Natomiast w specjalnie przygotowanym na tę okoliczność kazaniu  Ojciec Józef Madura  wskazał na prawdziwą wartość kapłańskiej posługi w Kościele odwołując się do przykładu pasterskiej posługi Ludowi Bożemu błogosławionego Jana Pawła II.