Betlejemskie Światło Pokoju uroczyście przekazane zostało naszej Wspólnocie Parafialnej przez harcerzy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. Ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego dzisiaj – Czwartą Niedzielą Adwentu w czasie mszy świętej o godz. 8.00. Przyjmujemy to Światło jako wyjątkowy dla nas dar. Wierzymy, że Betlejemskie Światło Pokoju, ten symbol nadziei, miłości i pojednania – będzie rozgrzewało nasze serca i oświetlało nasze drogi, a także zachęcało nas do większej życzliwości i serdeczności wobec bliźnich, a zwłaszcza wobec ludzi cierpiących, samotnych i chorych, którzy naszej życzliwości potrzebują najbardziej. Tegoroczne hasło towarzyszące akcji – "Odważ się być dobrym" nawiązuje do cytatu z Księgi Rodzaju – "A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre", rozumiemy je jako "bądź dobrym człowiekiem" oraz "czyń dobro". W dzisiejszych czasach wymaga to odwagi i szczerych chęci. Poprawne postawy, kultura społeczna oraz moralność są w odwrocie, a czynienie dobra bywa niepopularne, wręcz niepożądane. Hasło "odważ się być dobrym" ma nawoływać do szukania w sobie dobra, którym możemy podzielić się z innymi. Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.