Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów – mówił Benedykt XVI do zebranych na Jasnej Górze duchownych podczas zeszłorocznej pielgrzymki do Polski. Wezwanie to wielokrotnie powtarzał również Jan Paweł II. – Kościół potrzebuje świętych kapłanów, którzy będą wychowawcami świętych nowego tysiąclecia – przekonywał na Malcie w 2004 r. A w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek z 1995 r. przypominał o „obowiązku dążenia do świętości”, do bycia „sługami świętości wobec ludzi powierzonych naszej duszpasterskiej trosce”.  Kościół prosi o modlitwę za kapłanów w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (15 czerwca) nieprzypadkowo jak to podkreślił bł. Jan Paweł II. Dlaczego tak ważna jest troska o świętość kapłanów? Bo, jak podkreślają młodzi, kapłan gorliwy w swej duszpasterskiej pracy, oddany Bogu, rozmiłowany w Eucharystii staje się dla innych autentyczny. Kiedy nie ma rozdźwięku między tym, co kapłan głosi, a tym, co robi, jest przekonujący.