W niedzielę 26. sierpnia o godz. 12.00 o. Andrzej Deptuch odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji 70 rocznicy swoich święceń kapłańskich. Na tę uroczystą, dziękczynną Mszę św. pragniemy serdecznie zaprosić naszych parafian i sympatyków naszego sanktuarium i klasztoru. Śmiało można powiedzieć, że osoba O. Andrzej na stałe wpisała się w historię naszej parafii i miasta. W dniu jubileuszu święceń kapłańskich z wielkim szacunkiem i uznaniem pragniemy ogarnąć dostojnego Jubilata modlitwą oraz wdzięcznością za podejmowany trud i pracę duszpasterską, która obejmuje długie lata Jego życia. Nie wszyscy wiedzą, że O. Andrzej Deptuch urodził się w 1919 r. w Łazach koło Rymanowa. W sierpniu 1937 r. wstąpił do zakonu oo. Franciszkanów i przybrał imię zakonne Andrzej. Formację zakonną odbywał we Lwowie. Tam też zastał go wybuch drugiej wojny światowej. Po inwazji Armii Czerwonej wraz z kolegami (w Rohatynie) dostał się w ręce bolszewików. Z konwoju uciekli w okolicach Szuman, powrócił do Lwowa i w liceum Karola Szajnochy uzyskał świadectwo dojrzałości.Święcenia kapłańskie o. Andrzej przyjął 30 sierpnia 1942 r. z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Już jako kapłan ukończył studia teologiczne. W 1943 r., w ramach tajnych fakultetów rozpoczął studia pedagogiczne organizowane przez Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie.