Pouczające jest niedzielne Słowo Boże, które dzisiaj jasno i wyraźnie poucza nas o stwórczym planie Boga względem człowieka oraz jego naturalnym ukierunkowaniu ku wspólnocie z innymi: „Niedobrze być człowiekowi samemu”. Stwarza przeto Bóg kobietę współistotną Adamowi w jego człowieczeństwie: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała”. Podobnie słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii przypominają „początek stworzenia” i jasno określają powód, który skłonił Mojżesza do „zliberalizowania” prawa Bożego: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych”. Ten odwieczny, stwórczy zamysł Boży wobec ludzi był i jest „znakiem sprzeciwu” wobec wszystkich, którzy próbują zmieniać prawo życia małżeńskiego i rodzinnego.  Tym samym bowiem pokazują, że nie rozumieją lub nie chcą poznać, czym jest prawo naturalne, wpisane w ludzki byt – że jest „uczestnictwem rozumnych i wolnych stworzeń w planie Boga Stwórcy”.