Niedzielna Ewangelia jest krótka, ale jakże ważna – opisuje Zesłanie Ducha Świętego, a równocześnie potwierdza wagę Sakramentu Pokuty. Co do rangi, Zesłanie Ducha Świętego jest trzecim najważniejszym wydarzeniem po Narodzinach Chrystusa i Zmartwychwstaniu. Wraz z Zesłaniem Ducha Świętego narodził się Kościół.Tym oto sposobem została ożywiona i wsparta duchowo pierwsza wspólnota chrześcijańska. W umysłach wielu uczniów i zwolenników Chrystusa po radości Zmartwychwstania pojawiło się zwątpienie. Wydarzenie, które miało miejsce w dniu pięćdziesiątnicy, uzdolniło ich i wezwało do głoszenia światu przesłania Jezusa Chrystusa, ale również do świadczenia o Jego życiu, działalności, przekazywania Jego przykazań i przypowieści.Zesłanie Ducha Świętego dało Apostołom moc rozgrzeszania, dało im władzę odpuszczania grzechów. Apostołowie mogli prowadzić ludzi grzesznych do Boga. My, dzisiaj, nieustannie prośmy i módlmy się o dary Ducha Świętego nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla tych, którzy nami kierują, przewodzą nam, opiekują się nami. Prośmy Boga, by Swym Duchem umacniał nas, dodawał sił i przenikał nasze serca, byśmy umieli świadczyć o jedynej Prawdzie.