PONIEDZIAŁEK – 11 luty 2013 r.
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.11 /30)
8.00-O bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla chorych
9.00-Za + Bolesława – 1 rocznica śmierci i za ++ z rodziny
18.30-1.Za + Jana  Kurpiela -(greg.11/30)
2.O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (18/30)
3.Za ++ Edmunda
WTOREK – 12 luty 2013 r.
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.12/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (19/30)
9.00-Za + Janinę Radoń –  int.od prac.Straży Granicznej
18.30-1.Za + Krzysztofa – 12 rocznica śmierci
2.Za + Jana  Kurpiela -(greg.12/30)
3.Za + Stefanię Uznańską – 32 rocznica śmierci
ŚRODA – 13 luty 2013 r. POPIELEC
6.30-1.Za + Agatę Wojtkowską – (greg.13/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (20/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
10.00-Za + Janinę Radoń – int.od Marii i Adama Ignarskich z Rodziną
15.00-Za + Władysławę Wójcik – 16 rocznica śmierci
17.00-Za + Przemysława – int.od kuzyna Ryszarda z Rodziną
18.30-1.Za + Jana  Kurpiela -(greg.13/30)
CZWARTEK – 14 luty 2013 r.  
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.14/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (21/30)
9.00-Za + Janinę Radoń – int.od rodz.Krajewskich
18.30-1.Za + Stefanię Dutkowską – 3 rocznica śmierci
2.Za + Jana  Kurpiela -(greg.14/30)
PIĄTEK – 15 luty 2013 r.
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.15/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (22/30)
9.00-Za + Stanisława Czajkowskiego – 29 rocznica śmierci
18.30-1.Za + Tadeusza Stróżowskiego – 3 rocznica śmierci
2.Za +Jana Kurpiela – (greg.15/30)
SOBOTA – 16 luty 2013 r.    
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.16/30)
8.00-O bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Nikodema z ok.urodzin
9.00-Za + Stefanię Rober – 1 rocznica śmierci
18.30-1.Za +Jana Kurpiela – (greg.16/30)
2.O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (23/30)
3.Za ++ Walerię,Mikołaja,Stanisława,Iwonę,
Tomasza Majewskich
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 luty 2013 r.
6.45-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.17/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (24/30)
9.15-Za  + Janinę i za + Józefa – Hryceńko – 8 rocznica śmierci
10.30-Za + Kazimierza Gendę – 33 rocznica śmierci
12.00-Za + Marię  Ryniak – int.od właścicieli i pracowników sklepów
15.00-Za + Emila
19.00-Za +Jana Kurpiela – (greg.17/30)