PONIEDZIAŁEK – 11 marzec 2013 r. 
6.30-1.W intencji Panu Bogu wiadomej
2.O łaskę odzyskania wzroku dla Piotra
8.00-O łaskę powrotu do zdrowia dla Elżbiety
9.00-Za ++ Annę i Stanisława Mazur
18.30-1.O dar zdrowia dla Mateusza i opiekę MB Pocieszenia dla Karolinki
2.O Boże bł.i o opiekę MB Pocieszenia Mieczysława Łupińskiego
3.Za + Annę Kawałek (greg.11/30)
WTOREK – 12 marzec 2013 r. 
6.30-1.Dziękczynna za 80 lat życia Wandy,o bł.Boże i dalszą opiekę
MB Pocieszenia
2.Za + Zdzisława i za ++ z rodziny
8.00-O dar zdrowia i wytrwałość dla Bogusława
9.00-O dar zdrowia i Boże bł.dla Stanisławy Łazur oraz dzieci i wnuków
18.30-1.O Boże bł.i opiekę MB Pocieszenia w sprawach zawodowych
dla rodziny Dereń
2.Za + Annę Kawałek (greg.12/30)
3.Za + Marię Jakubczyk – int.od rodz.z Brzozowa
ŚRODA – 13 marzec 2013 r.  
6.30-1.Dziękczynno-błagalna z prośbą o opiekę MB Pocieszenia dla
Jacka z okazji 40 rocznicy urodzin
2.Za + Wilhelma Boszczara – int.od sąsiadów
8.00-Dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane w 2012 roku, o Boże bł.
i potrzebne łaski dla rodziny
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Za ++ z rodz.Dereń, Hliwów, Sternik i Bazylewicz
2.Za + Teresę Napora – Skoczylas
3.Za + Annę Kawałek (greg.13/30)
CZWARTEK – 14 marzec 2013r.  
6.30-1.Za + Paulinę Gaworecką – 1 rocznica śmierci i za ++ Józefa i Jana
2.Za ++ Wiktorię,Mikołaja,Stanisława,Iwonę,Tomasza Majewskich
8.00-Za + Józefa Żywickiego
9.00-Za + Teresę Skoczylas
18.30-1.O dar zdrowia i Boże bł.opiekę MB Pocieszenia dla
rodzeństwa Katarzyny i Mariana
2.Za ++ Marię i Alfreda Orłowskich
3.Za + Annę Kawałek (greg.14/30)
PIĄTEK – 16 marzec 2013 r.
6.30-1.Za + Stefanię Uznańską
2.Za + Przemysława
8.00-Za + Szymona Żywickiego w kolejną rocznicę śmierci
9.00-Za ++ Marię i Mariana
18.30-1.O łaskę  zdrowia i bł.Boże dla Wiktorii
2.O nawrócenia Marka
3.O Boże bł.i potrzebne łaski dla rodz.Hess i Łuksa i za ++ z tych rodzin
4.Za + Annę Kawałek (greg.15/30)
SOBOTA – 17 marzec 2013 r.  
6.30-Za + Ludwika Radwańskiego i za ++ z rodziny
8.00-O zdrowie i bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Mii– 1 r.urodzin
9.00-Za + Stefanię Strzelecką
18.30- 1.Za ++ Wiesława i Wandę
2.Za + Mieczysława Roszniowskiego
3.Za + Annę Kawałek (greg.16/30)
4.Za + Zbigniewa Kurkarewicza
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 marzec 2013 r.
6.45-Za + Annę Kawałek (greg.17/30)
8.00-Za + Józefa Lassotę,++ z rodz.i za ++ Józefa i Wiktorię Chytła
9.15-Za + Roberta Zajdel – 16 rocznica śmierci
10.30-Za + Wojciecha Korneckiego
12.00-1.W intencji Parafian
2.O dar zdrowia,bł.Boże w życiu zakonnym i kapłańskim,opiekę  MBP
dla O.Proboszcza i Gwardiana – od grup parafialnych
15.00-W int.Ojca Gwardiana i Proboszcza – z okazji Imienin
19.00-Za + Janinę Burka