W dniu dzisiejszym przypada 112. rocznica urodzin Sługi Bozego Kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.Diś więc wierni zarówno w Warszawie, jak i w wielu miejscach Polski będą prosić w modlitwie o wyniesienie Sługi Bożego ks. kard. Wyszyńskiego na ołtarze. Ksiądz Prymas bardzo głęboko patrzył na człowieka w taki Boży sposób. Dla niego było oczywiste, że człowiek jest stworzony z miłości Boga; że to Boża miłość powołuje nas do życia. Czułam, że ks. kard. tak patrzy na drugiego człowieka, że widzi w nim Boga; rozpoznaje w nim Boże rysy, dlatego szacunek do człowieka, godność człowieka były dla niego bardzo ważne. Członek Instytutu Prymasa Wyszyńskiego podkreśla, że nauczanie księdza kardynała jest dziś niezwykle ważne i aktualne. Dziedzictwo ks. kard. Wyszyńskiego jest dla nas drogowskazem w drodze Polski do Pana Boga. Realizacja Ślubów Jasnogórskich – milenijnego aktu oddania, jego troska, aby Polska była wierna Bogu i Maryi jest dzisiaj właściwie „być albo nie być” dla naszej Ojczyzny. Bardzo ważne jest iść za Chrystusem, korzystając z tych wskazań, które zostawił nam ks. kard. Wyszyński – wielki miłośnik naszej Ojczyzny; człowiek, który kochał ją – tak jak sam mówił – ponad wszystko. Bóg, Kościół, Ojczyzna i Człowiek – te wielkie miłości w życiu ks. kard. Wyszyńskiego to również wielkie drogowskazy dla nas, jak żyć – jak pięknie żyć. Idźmy za nim – za tym wielkim Polakiem, o którym Jan Paweł II powiedział, że Pan Bóg takiego Prymasa daje raz na tysiąc lat – powiedziała Iwona Czarcińska. Ksiądz Prymas Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich.