PONIEDZIAŁEK – 18 luty 2013 r.  
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.18/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (25/30)
9.00-Za + Marię w rocznicę śmierci
18.30-1.Za + Jana Kurpiela – (greg.18/30)
2.Za ++ Stanisławę,Stefanię i Stanisława
WTOREK – 19 luty 2013 r.  
6.30-1.Za + Agatę Wojtkowską – (greg.18/30)
2.Za + Romana Fil – w rocznicę urodzin
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (26/30)
9.00-Za + Janinę Radoń – int.od wnuka Tomasza z rodziną
18.30-1.Za + Elżbietę i Jana
2.Za + Jana Kurpiela – (greg.19/30)
ŚRODA – 20 luty 2013 r.   
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.19/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (27/30)
9.00-W intencji Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30-1.Dziękczynna z prośbą o bł.Boże i opiekę MB Pocieszenia
dla Łukasza z okazji 18 – tej rocznicy urodzin
2.Za + Jana Kurpiela – (greg.20/30)
CZWARTEK – 21 luty 2013 r. 
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.20/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (27/30)
9.00-Za + Janinę Radoń – int.od syna z żoną
18.30-1.Za + Przemysława Witalisa – int.od wujka Serafina z rodziną
2.Za + Jana Kurpiela – (greg.21/30)
PIĄTEK – 22 luty 2013 r. – Święto Katedry Św. Piotra  
6.30-1.Za + Agatę Wojtkowską – (greg.21/30)
2.Za +  Stanisława Bara – 20 rocznica śmierci
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (28/30)
9.00-Za ++ z rodziny Beksińskich
18.30-1.Za ++ Zofię,Zdzisława Szymańskich i za ++ Annę i Józefa
2.Za + Jana Kurpiela – (greg.21/30)
SOBOTA – 23 luty 2013 r.   
6.30-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.22/30)
8.00-O łaskę powrotu do Boga i światło Ducha św.dla Stanisława
Mercika i za + Eugenię – greg. (29/30)
9.00-Za + Janinę Radoń – int.od brata Floriana z rodziną
18.30- 1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB i zdrowie
dla Oliwii z okazji 4 – tej rocznicy urodzin
2.Za + Jana Kurpiela – (greg.22/30)
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24 luty 2013 r.
6.45-Za + Agatę Wojtkowską – (greg.23/30)
8.00-Za + Mieczysława Cieślak – 3 rocznica śmierci
9.15- Dziękczynna za otrzymane łaski o prośbą o dalszą opiekę MB
Pocieszenia dla Waldemara
10.30-Za + Józefa
12.00-W intencji Parafian
15.00-W intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00-Za + Jana Kurpiela – (greg.23/30)