PONIEDZIAŁEK –  02. września 2013 r.          
6.30 – Za + Stefana i Stefanię w dniu Imienin
8.00 – 1.Za + Artura Faka (greg.2/30)
2.Za + Janinę Wojtowicz (greg.2/30)
9.00 – Za + Franciszka w 22 rocz.śmierci
18.30 – 1.Za + Bronisława
2.Za + Wojciecha Wolwowicz
3.Za + Wojciecha
WTOREK – 03. września 2013 r.  
6.30 – Za + Ignacego Gradka
8.00 – 1.Za + Artura Faka (greg.3/30)
2.Za + Janinę Wojtowicz (greg.3/30)
9.00 – W pewnej injtencji
18.30 – 1.W intencji o.Grzegorza – imieninowa
2.Za + Tadeusza MARCZAK – od syna Marka
3.O potrzebne łaski, Boże błog dla Janiny z okazji urodzin
ŚRODA – 04. września 2013 r.
6.30 – Za + Rodziców,Braci,Siostry,Dobrodziejów naszego Zakonu i oraz zmarłych z
FZŚ
8.00 – 1.Za + Artura Faka (greg.4/30)
2.Za + Janinę Wojtowicz (greg.4/30)
9.00 – W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00 – 1.Za + Stanisława Jurewicz w 17 rocz. śmierci oraz + Zofię i Kazimierza
2.Dziękczynna z Róży Rodzin za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.dary
Ducha Świętego dla wszystkich Rodzin Róży
CZWARTEK – 05. września 2013 r.  
6.30 – Int.generalska
8.00 – 1.Za + Artura Faka (greg.5/30)
2.Za + Janinę Wojtowicz (greg.5/30)
9.00 – 1.Za + Zofię i Bolesława GŁADYSZ oraz ++ Rodzeństwo
2.Za + Ann Czajkowską w 19 rocz. śmierci
18.30 – Za + Wiktorię i Wojciecha Wroniak
PIĄTEK – 06. września 2013 r.
6.30 – Int. generalska
8.00 – 1.Za + Artura Faka (greg.6/30)
2.Za + Janinę Wojtowicz (greg.6/30)
9.00 – Prośba o potrzebne łaski i opiekę MB dla Tadeusza z Rodziną
17.00 – Za + Tadeusza Marczak – od syna Marka
18.30 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA – 07. września 2013 r.
6.30 – Za + Rodziców: Stanisławę i Kazimierza
8.00 – 1.Za + Artura Faka (greg.7/30)
2.Za + Janinę Wojtowicz (greg.7/30)
9.00 – Za + Mirosława Wilka
18.30 – 1.O łaskę nieba w 10 rocz. śmierci Zygmunta Suchanka oraz Jego Rodziców
i Brata
2.Za + Marię i Józefa Sokalskich
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA – 08. września 2013 r.
6.45 – O Boże błog.zdrowie i potrzebne łaski dla siostry Modesty z racji 50-lecia życia
zakonnego
8.00 – Za + Artura Faka (greg.8/30)
9.15 – Za + Marię
10.30 – Za + Janinę Wojtowicz (greg.8/30)
12.00 – W intencji parafian
15.00 – Za + Bronisława
19.00 – O Boże błog., opiekę MBP dla Genowefy i Krzysztofa w 25 rocz. zawarcia
sakramentu małżeństwa